Zobrazit menu

Chytrá houba - Pythium oligandrum

Pythium oligandrum je schválená účinná látka pro použití do  biocidních přípravků dle Prováděcího nařízení komise EU 2015/1610

Pythium oligandrum je mikroorganizmus, dnes řazený do říše SAR (Stramenopily, Alveolata, Rhizaria)  kmen Stramenopila, produkující jako reprodukční orgány oospóry. Tyto jsou velmi odolné a v suchém stavu vydrží živatoschopné celou řadu let. Ve vlhkém prostředí dochází k jejích aktivaci s produkcí celé řady enzymů, které napomáhají k rozkladu buněčných stěn nežádoucích plísní.

Po aktivaci také začíná Pythium oligandrum vyhledávat svými vlákny (hyfami) vhodný živný substrát, kterým jsou jiné živé mikromycety - plísně. Při kontaktu s nimi vniká svými vlákny do buněk hostitele a odčerpává z nich živiny, které pak využívá pro svůj vlastní reprodukční proces. Jde tedy svým způsobem o jistý druh kanibalizmu. Zvláštní a pro využití tohoto mykoorganizmu k biologickým účelům je ten fenomén, že je schopen napadat pouze jiné houby. Podle typu prostředí pak po vyčerpání zdroje potravy (jiných plísní) Pythium oligandrum buď sporuluje a v klidové podobě čeká na dalšího hostitele, nebo hyne a z lokality mizí, protože není schopno využít jiný živý substrát.

Pythium oligandrum degraduje mezidruhovým parazitizmem narostlá mycelia na omítkách, pod omítkami a proniká i do zdiva. Po splnění svého úkolu zůstává určitou dobu (zakonzervované) na stráži, v této době při opětovné kontaminaci zdiva se iniciuje její aktivita, pak vymizí. Při třicetiletém výzkumu a ověřování nebylo prokázáno, že účinná kompozice mikroflóry je schopna pro svou propagaci čerpat živiny z jiných organizmů nebo materiálů, než jsou plísně, které se na zdivu vyskytují a neuvolňuje do ovzduší nežádoucí natož škodlivé látky.

V roce 2010 byl udělen spoluautorům Ing. arch. Martinu Suchánkovi a Radimu Klimešovi patent č. 302297 pro využití mikroorganizmu Pythium oligandrum na eliminaci mikroflóry ze zdí a ostatních stavebních materiálů.

Životní cyklus chytré houby - Pythium oligandrum