Zobrazit menu

O nás

Biopreparáty, spol. s r. o. je česká společnost založená v roce 1997, která vyrábí produkty na biologické bázi použitelné v ochraně rostlin v konvenčním, integrovaném i ekologickém zemědělství a pro potlačování plísní na zdech.

 

Naše domény

  • Biologická kontrola škodlivých organismů člověkem pěstovaných rostlin
  • Výzkum a vývoj biologických přípravků na ochranu rostlin (www.biopreparaty.eu)
  • Výzkum a vývoj biologických biocidních přípravků (www.biorepel.cz)
  • Výměna zkušeností a spolupráce s výzkumnými organizacemi
  • Rozvoj systému integrované ochrany rostlin
  • Konkurenceschopné ceny biologických přípravků

Historie

Společnost Biopreparáty, spol. s r. o. vznikla v roce 1997. Výzkum a vývoj přípravku s mikroorganizmem Pythium oligandrum pro ochranu rostlin proti houbovým chorobám zdokonalila natolik, že je dnes hojně využíván ve všech plodinách, do kterých je registrován.

Společnost získala roce 2002 povolení pro prodej Biologického přípravku na potlačování plísní a jiných mikroorganizmů na zdivu.