Zobrazit menu
Návod k použití

Návod k použití

Návod k použití
Chytrá houba - Pythium oligandrum

Chytrá houba - Pythium oligandrum

Pythium oligandrum

BIOREPEL®

Nařízení (EU) č. 528/2012 o zpřístupnění biocidních přípravků na trhu a jejich používání 

Číslo povolení ČR: CZ-0017268-0000

Číslo povolení SR: SK19-MRS-020

BIOREPEL® je ojedinělý biologický přípravek, představující nové možnosti proti nežádoucím plísním na zdech v objektech.

Používáním BIOREPEL®u je možné zabránit zdravotním rizikům, které plísně v obytných prostorách vytvářejí. Plísně vystřelují do ovzduší miliony až miliardy spór, které mohou způsobovat zdravotní potíže – alergie, dýchací potíže, záněty očí, vyrážky. Při svém růstu a v důsledku svého metabolismu uvolňují do okolí ketony, aldehydy, étery a další. Ty mohou alergizovat, způsobovat bolest hlavy, únavu, záněty průdušek a spojivek, plicní mycetomy a mykotoxikózy, exogenní alergické alveolitidy, otomykózy, gastroenterotoxikózy.

Specifická kompozice BIOREPEL®u s mikroorganizmem Pythium oligandrum hubí nežádoucí plísně na základě mezidruhového parazitizmu a je schopna svou aktivitou vymýtit i „podhoubí“ plísní rostoucích nejen na omítkách, v omítkách, ale i pod nimi ve zdivu. Po jejich eliminaci biologický proces ustane. K aktivaci přípravku je potřeba čistá voda a nanesení připraveného roztoku po aktivaci (smíchání obsahu s čistou vodou) na zasažené zdivo. Doba od aktivace po nanesení na zdivo by neměla přesáhnout čas dvou hodin.

BIOREPEL® není přípravek chemický, ale biologický a nejen, že plísně odstraňuje ze zdí a nevznikají rezistence, či genetické mutace, ale má i přetrvávající účinek. Právě proto je významným přínosem v ošetřování zdí v bytových, kancelářských, výrobních, skladovacích nebo jiných prostorách.

Aktivní mikroflóra Pythium oligandrum obsažená v přípravku nemá pro ovzduší, rostliny, zvířata nebo člověka vedlejší nebo nežádoucí účinky.

BIOREPEL® není přípravkem chemickým, ale biologickým a plísně ze zdí nejen odstraňuje, ale zabraňuje i rezistencím. Přidáním do malířských nátěrů má i přetrvávající účinek a tím je významným přínosem v ošetřování bytových, výrobních či skladových prostor. 

BIOREPEL® - Biologický přípravek proti plísním na zdech je určený pro širokou veřejnost, průmyslové a profesionální použití.