Zobrazit menu
Návod k použití

Návod k použití

Návod k použití
Chytrá houba - Pythium oligandrum

Chytrá houba - Pythium oligandrum

Pythium oligandrum

BIOREPEL®

Nařízení (EU) č. 528/2012 o zpřístupnění biocidních přípravků na trhu a jejich používání 

číslo povolení: CZ-0017268-0000 

BIOREPEL® je ojedinělý a první přípravek na jiné než chemické bázi. Obsahuje živý mikroorganizmus Pythium oligandrum, který přímým parazitizmem napadá jiné plísně. Takových mikroorganizmů je více, ale Pythium oligandrum je zatím jediný, kde je prokázáno, že kromě plísní nenapadá žádné jiné (lidské, zvířecí nebo rostlinné) buňky a tím je šetrný k životnímu prostředí. BIOREPEL® představuje nové možnosti v potírání nežádoucích vlivů plísní na zdech a omítkách zděných objektů. Potlačuje nežádoucí plísně na principu mezidruhového parazitizmu a je schopen svou aktivitou vymýtit i "podhoubí" plísní rostoucích nejen na omítkách, v nich, ale i pod nimi ve zdivu. Po jejich eliminaci biologický proces ustane. 

BIOREPEL® není přípravkem chemickým, ale biologickým a plísně ze zdí nejen odstraňuje, ale zabraňuje i rezistencím. Přidáním do malířských nátěrů má i přetrvávající účinek a tím je významným přínosem v ošetřování bytových, výrobních či skladových prostor. 

BIOREPEL® - Biologický přípravek proti plísním na zdech je určený pro širokou veřejnost, průmyslové a profesionální použití.